Archiwum miesięczne: Maj 2017

Maj 22

Olimpiada wiedzy o Janie Pawle II

W dniu 31 marca 2017 r.  została przeprowadzona Ogólnopolska olimpiada wiedzy o Janie Pawle II. Celem olimpiady było pogłębianie wiedzy o życiu i posłudze papieskiej Jana Pawła II wśród młodzieży szkolnej. W konkursie wzięło udział 4045 uczniów z Polski.                                                                                             Tytuł laureata osiągnęły: Alicja Olizaruk kl. VIa – 7 miejsce w Polsce,                     Amelia Rudaś kl. VIb – 12 miejsce w Polsce,  Julia Boruta kl. VIb                               oraz Julia Romaniuk kl. VIa  – 15 miejsce w Polsce.                                                       Dyplomy uznania otrzymali: Aleksandra Mucha kl. VIb – 16 miejsce,                     Alicja Bolesta kl. VIb – 21 miejsce,  Aleksandra Stefaniuk kl. VIa  – 23 miejsce,   Zuzanna Chalimoniuk  kl. VIb – 38 miejsce,  Jakub Stefaniuk kl. VIa – 40 miejsce, Oliwia Kicka kl. V –  42 miejsce,  Piotr Kamiński kl. VIb –  42 miejsce,  Adrian Szymaniuk kl. VIa –  45 miejsce,   Krystian Mucha kl. VIa –  46 miejsce, Julia Sawczuk kl. VIb –  47 miejsce,   Julia Żuchowska kl. V – 53 miejsce

 

 

 

Maj 04

SPORTOWA JEDYNKA

plakat

Ważne terminy

1. do 26 maja 2017r. składanie wniosków o przyjęcie do klasy IV wraz ze zgoda rodzica/ prawnego opiekuna oraz ocena opisowa za I semestr klasy III,
2. 30 maja i 9 czerwca 2017r. o godz. 15.00 przeprowadza się próby sprawności fizycznej,
3. 12 czerwca 2017r. następuje udostępnienie wyników z testu sprawności fizycznej,
4. 23 czerwca 2017r. do godziny 15.00 składanie w sekretariacie oryginałów świadectw (nie dotyczy uczniów SP 1 Łosice),
5. 16 czerwca 2017r. do godziny 15.00 ogłoszenie listy przyjętych do klasy IV sportowej.
6. Uczniowie przyjęci do klasy sportowej są zobligowani dostarczyć do 1 września 2017r. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej w przychodni sportowo – lekarskiej

 Procedury rekrutacji uczniów do klasy sportowej