«

»

Sty 24

XV Ogólnopolski Konkurs Poetycko – Plastyczny „Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem…”

Prace konkursowe:

Plastyczne

Literacka:

Błogosławiona Karolina uczennicą Ducha Świętego

Błogosławiona Karolina pobożna była

rano, wieczorem, w kościele

i w każdej chwili się modliła.

 

Dar rozumu rozwijała

każdą chwilę na czytanie

Żywotów Świętych poświęcała.

 

Umiejętnością chętnie

z innymi się dzieliła

gdy do Bractwa Wstrzemięźliwości

między innymi wstąpiła.

 

Służyła mądrością i radą w każdy przypadku

dla sąsiada, bliskiego oraz każdego.

 

Zawsze posłuszna woli Bożej była,

nawet w szczytowym momencie.

Ponad sześć ran oprawca Jej zadał.

Ona z męstwem i bojaźnią Bożą

stała w obronie czystości i swojej niewinności.

 

To jest Karoliny najwyższe świadectwo miłości.

Przelewając krew w tak młodym wieku

upodobniła się do Niego Chrystusa ukochanego.