Archiwum miesięczne: Maj 2018

Maj 28

Ogólnopolski Konkurs „Pochwała prostoty – droga do świętości ks. Michała”

CELE
1. Prezentacja i popularyzacja osoby Błogosławionego ks. Michała Sopoćki – patrona Miasta Białegostoku.
2. Promowanie postawy szacunku i przywiązania do lokalnej ojczyzny.
3. Wyzwalanie i upowszechnianie inicjatyw oraz twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki i literatury.
4. Prezentowanie zdolności artystycznych dzieci i młodzieży.                                                                          Prace uczniów klasy: IVc, IIb i III gimnazjum:

 

Maj 27

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „DOBRO W OCZACH DZIECKA”

„NIGDY NIE JEST TAK, ŻEBY CZŁOWIEK, CZYNIĄC DOBRZE DRUGIEMU, TYLKO SAM BYŁ DOBROCZYŃCĄ JEST RÓWNOCZEŚNIE OBDAROWYWANY. OBDAROWYWANY TYM, CO TEN DRUGI PRZYJMUJE Z MIŁOŚCI”.   św. Jan Paweł II

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej.

CELE  KONKURSU:

Kształtowanie odpowiednich postaw i wrażliwości na los drugiego człowieka. Skłonienie do refleksji nad własnym życiem. Zauważenie ludzi potrzebujących. Zachęcenie do działania na rzecz innych. Promowanie dobrych zachowań. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni artystycznej. Rozbudzenie inspiracji twórczych.

Maj 17

Konkurs Polonistyczny ,,Z poprawną polszczyzną na co dzień”

Finalistki XIV Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego ,,Z poprawną polszczyzną na co dzień”

Dwie uczennice naszej szkoły: Maja Częstochowska (kl.IIIB) i Aleksandra Skolimowska (kl. VI) dotarły do finału ogólnopolskiego XIV Konkursu Polonistycznego ,,Z poprawną polszczyzną na co dzień”. 17 maja 2018 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbył się ostatni etap tego konkursu. Trzymamy kciuki, aby prace dziewczynek reprezentujących naszą szkołę zostały ocenione wysoko. Brawo dziewczyny!

Maj 15

Nasi na basenie

Biała Podlaska – nauka pływania

Maj 2018’

Hej,

Wtorkowa ekipa jedyneczkowych pływaków czuje się już na basenie jak ryba w wodzie. Powoli, małymi kroczkami zbliża się do mety. A jak wygląda ich nauka pływania i zabawy na pływalni AWF w Białej Podlaskiej – zobaczcie na zdjęciach!

Pozdrawiamy!!!

 

20180410 153924
20180410 153924
« 1 z 33 »

Maj 13

Apel z okazji Dnia Ziemi

20180425 104609 (1)
20180425 104609 (1)
« 1 z 29 »

Apel szkolny z okazji Dnia Ziemi w wykonaniu uczniów klasy III c i III d 

Maj 11

Spotkanie z ratownikiem medycznym

11.05.2018 r. naszą szkołę odwiedził Pan Maciej Raszuk – ratownik medyczny.

Na spotkaniu Pan Maciej udzielał nam instruktażu oraz zademonstrował tok postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy. Uświadomił wszystkim drugo- i trzecioklasistom, na czym polega jego praca oraz jak należy zachować się
w nagłych wypadkach do momentu pojawienia się odpowiednich służb ratunkowych. Dowiedzieliśmy się, iż nawet tak małe dzieci jak my, mogą uratować życie drugiej osoby. Przypomniał także ważne telefony alarmowe.

Ratownik pokazał nam, jak ułożyć rannego w pozycji bocznej ustalonej, jako pozycji bezpiecznej dla osoby poszkodowanej. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się wskazówki związane z masażem serca, a zwłaszcza wykorzystanie defibrylatora. Pan Maciej wyjaśnił, dlaczego te czynności są tak ważne
w pierwszych minutach. Opowiedział i pokazał uczniom, jak stwierdzić, czy osoba poszkodowana straciła przytomność.

Po omówieniu wszystkich zasad bardzo chętnie i aktywnie wykonywaliśmy podstawowe czynności ratownicze.

Były to niezwykle ważne i ciekawe zajęcia, gdyż uwrażliwiły nas na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i dostarczyły nam wiedzy, która w przyszłości być może przyczyni się do uratowania komuś życia.

Serdecznie  dziękujemy panu Maciejowi Raszukowi za profesjonalne szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Maj 04

Ogólnopolski konkurs plastyczny o świętym Janie Pawle II pod hasłem „JAN PAWEŁ II ORĘDOWNIKIEM DUCHA ŚWIĘTEGO”

Cele konkursu:                                                                                           -zainteresowanie życiem i nauką św. Jana Pawła II;                           -rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej;                                 -prezentacja młodzieżowej twórczości plastycznej.                   Tematyka prac związana z życiem i nauką św. Jana Pawła II. Praca plastyczna uczennicy z klasy IIa gimnazjum:

Maj 01

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia pod hasłem XVIII edycji: „NASZA POLSKA NIEPODLEGŁA”

CELE KONKURSU:

  1. Zachęcenie młodego pokolenia do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwa duchowego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

  2. Kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierni byli: Stefan Kardynał Wyszyński, św. Jan Paweł II, bł. ks. Jerzy Popiełuszko i inni wielcy Polacy.

  3. Upamiętnienie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

  4. Poznanie historii swojego kraju oraz kształtowanie postaw patriotyzmu w oparciu o postawy wielkich Polaków.

  5. Podkreślenie znaczącej roli w krzewieniu polskości i wartości chrześcijańskich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w 100-lecie powstania uczelni. Przybliżenie postaci wybitnych Polaków związanych z uczelnią i ich wkład w wolną Polskę: św. Jan Paweł II, Kardynał Stefan Wyszyński.

Uczennice z klasy IIa i III gimnazjum wykonały prace plastyczne na temat:  „Dla nas inaczej «polski» wiatr szumi…”. Za co kocham moją Ojczyznę?