«

»

Maj 11

Spotkanie z ratownikiem medycznym

11.05.2018 r. naszą szkołę odwiedził Pan Maciej Raszuk – ratownik medyczny.

Na spotkaniu Pan Maciej udzielał nam instruktażu oraz zademonstrował tok postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy. Uświadomił wszystkim drugo- i trzecioklasistom, na czym polega jego praca oraz jak należy zachować się
w nagłych wypadkach do momentu pojawienia się odpowiednich służb ratunkowych. Dowiedzieliśmy się, iż nawet tak małe dzieci jak my, mogą uratować życie drugiej osoby. Przypomniał także ważne telefony alarmowe.

Ratownik pokazał nam, jak ułożyć rannego w pozycji bocznej ustalonej, jako pozycji bezpiecznej dla osoby poszkodowanej. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się wskazówki związane z masażem serca, a zwłaszcza wykorzystanie defibrylatora. Pan Maciej wyjaśnił, dlaczego te czynności są tak ważne
w pierwszych minutach. Opowiedział i pokazał uczniom, jak stwierdzić, czy osoba poszkodowana straciła przytomność.

Po omówieniu wszystkich zasad bardzo chętnie i aktywnie wykonywaliśmy podstawowe czynności ratownicze.

Były to niezwykle ważne i ciekawe zajęcia, gdyż uwrażliwiły nas na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i dostarczyły nam wiedzy, która w przyszłości być może przyczyni się do uratowania komuś życia.

Serdecznie  dziękujemy panu Maciejowi Raszukowi za profesjonalne szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.