«

»

Maj 28

Ogólnopolski Konkurs „Pochwała prostoty – droga do świętości ks. Michała”

CELE
1. Prezentacja i popularyzacja osoby Błogosławionego ks. Michała Sopoćki – patrona Miasta Białegostoku.
2. Promowanie postawy szacunku i przywiązania do lokalnej ojczyzny.
3. Wyzwalanie i upowszechnianie inicjatyw oraz twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki i literatury.
4. Prezentowanie zdolności artystycznych dzieci i młodzieży.                                                                          Prace uczniów klasy: IVc, IIb i III gimnazjum: