Archiwum miesięczne: Październik 2018

Paź 29

Z życia klasy III…

 

Paź 29

Laureatka w XIII edycji ogólnopolskiego  konkursu „Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa”

Laura Kalicka uczennica klasy IIIa gimnazjum uzyskała  II miejsce w formach plastycznych w XIII edycja ogólnopolskiego  konkursu „Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa” pod tytułem „Z Janem Pawłem II śladami historii naszej Ojczyzny”.  Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Założeniem konkursu było promowanie wśród dzieci i młodzieży tradycji, poczucia tożsamości narodowej, szacunku wobec Ojczyzny oraz poszukiwanie w życiorysie i nauczaniu Jana Pawła II wzorców postaw patriotycznych. Organizatorem było Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży „Wzrastanie”.

Paź 28

XIII Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie

Prace konkursowe uczniów:

  

Paź 24

II Ogólnopolski Konkurs „Jezus Chrystus naszym Królem”

Prace uczniów z klasy: IIa, IIb, IIc, IVb, IVd, Vb oraz IIIa gimnazjum:

Paź 17

Dzień Papieski

Tegoroczny uroczysty apel z okazji XVIII Dnia Papieskiego odbył się w naszej szkole 17 października 2018 roku, pod hasłem „Promieniowanie Ojcostwa”. W montażu słowno-muzycznym, uczniowie z klasy: IVb, IVd, Vb, VIb, IIIa gimnazjum poprzez recytację oraz piękny śpiew uczennic: Koźluk Aleksandry z kl. IVb, Michalak Wioletty z kl. IIIa gimnazjum, Kozioł Anny, Korycińskiej Agnieszki, Sawczuk Aleksandry z kl. Vb, oddali hołd Wielkiemu Polakowi – naszemu kochanemu Papieżowi świętemu Janowi Pawłowi II. Młodzi artyści skłonili widzów do refleksji nad wyjątkową prawdą jaką jest ojcostwo, ojczyzna,  rodzina i  miłość. Całość wzbogacona była dekoracją oraz prezentacją multimedialną, gdzie przewijały się zdjęcia i filmy z życia Ojca Świętego.  Pani dyrektor Renata Łożecka podziękowała uczniom oraz paniom: Anecie Michaluk i Joannie Olizaruk, za przygotowanie apelu. Na zakończenie pani dyrektor wręczyła dyplom i nagrodę uczennicy Amelii Obrępalskiej z kl. Vc za wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Pochwała prostoty – droga do świętości księdza Michała”.

https://pl-pl.facebook.com/123309551198392/videos/1118484074970681/

 

Paź 16

Wystawka z okazji 40 lat od wyboru Polaka na papieża

Znalezione obrazy dla zapytania 40 lat od wyboru JP II

Święty Jan Paweł II zaangażował się  w proces odradzania się polskiej niepodległości oraz w propagowanie uniwersalnego przesłania o godności i prawach człowieka. Dlatego została zorganizowana przy bibliotece szkolnej  wystawka książek poświęcona Ojcu Świętemu.


Paź 14

Wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie

Amelia Obrępalska uczennica klasy Vc otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Dzieci i Młodzieży „Pochwała prostoty – droga do świętości ks. Michała”. Celem konkursu między innymi była prezentacja i popularyzacja osoby Błogosławionego ks. Michała Sopoćki. Prace miały na celu przybliżać i rozpowszechniać wiedzę na temat Jego życia, zgodnego z zasadami moralnymi               i wartościami chrześcijańskimi. Konkurs został objęty honorowym patronatem: Księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego – Metropolity Białostockiego, Tadeusza Truskolaskiego – Prezydenta Miasta Białegostoku. Realizatorem konkursu było Publiczne Gimnazjum nr 16  im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Białymstoku.       W kategorii plastycznej Amelia otrzymała wyróżnienie. Zakwalifikowane zostały prace wyróżnione do prezentacji na wystawie: Zofii Łożeckiej z kl. IIIb gimnazjum oraz  absolwentki gimnazjum –Anny Radzikowskiej.

 

Paź 09

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia odbywa się co roku       w ostatni piątek września.  W tym roku przypadł 28 września.

W tym dniu uczniowie, nauczyciele oraz wszyscy dorośli mają okazję do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia       w ciekawy, zabawny, niebanalny sposób – w czasie krótkich egzaminów. Ale nie takich zwykłych, trochę strasznych egzaminów, w czasie których zjada nas trema.

W czasie Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia egzaminatorami są dzieci, które odpytują swoich starszych kolegów oraz osoby dorosłe.

W klasie IVc odbyła się niebanalna lekcja matematyki,         w czasie której został zorganizowany  egzamin ustny, podczas którego uczniowie losowali pytania i odpowiadali w pojedynkę. Poprawnie na 5 pytań z losu odpowiedzieli: Maciej Gregorczuk, Hubert Pomagruk, Fabian Popławski, Maja Michalak i Julia Oleksiuk – Arczewska i zdobyli certyfikat Eksperta Tabliczki Mnożenia.
Po przeprowadzeniu egzaminu ustnego odbyła się część pisemna. Do powyższej piątki uczniów dołączyli: Hubert Pawluczuk, Dawid Semeniuk, Tomasz Mackiewicz.

Uczniowie świetnie bawili się w ten wspaniały Dzień Tabliczki Mnożenia. Czy trzeba lepszej zachęty?

Aneta Michaluk

Paź 09

Zwykła modlitwa o niezwykłej mocy – różaniec święty

,,Różaniec – to skarb, który trzeba odkryć”            wołał Święty Jan Paweł II.

  Aby wołanie papieża nie poszło w zapomnienie,           w naszej szkole uczniowie klas pierwszych jak co roku, wykonali przepiękne różańce. Przy ich tworzeniu dzieci wykazały się ogromną pomysłowością. Uczniowie do wykonania różańca wykorzystali najróżniejsze materiały. Wszystkie różańce były piękne.  Każdy z nich stał się dziełem wyjątkowym i niepowtarzalnym.

 

Paź 07

Nietypowa lekcja edukacji dla bezpieczeństwa.

W środę (3 października 2018 r.) z inicjatywy dwóch uczniów klasy IIIb gimnazjum na lekcje zaproszeni zostali wyjątkowi goście. Był to pan Roman Kasprowicz, Podinspektor ds. obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Łosicach oraz stażysta Łukasz Olizaruk absolwent Bezpieczeństwa Narodowego na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Panowie zapoznali młodzież z zadaniami Obrony Cywilnej, z problemami napotykanymi w codziennej pracy, o której bardzo ciekawie opowiadali. Przekazali uczniom wiedzę o sygnałach alarmowych, ewakuacji, mówili także o sposobach zabezpieczenia się na wypadek skażeń chemicznych i radioaktywnych. Uczniowie mogli zobaczyć maski przeciwgazowe, kombinezony ochronne oraz sprzęt wykorzystywany do pomiaru skażeń, będący na wyposażeniu OC w Łosicach. Panowie zachęcali do zainteresowania się tematem obronności i zarządzania kryzysowego, oraz zachęcali w przyszłości do podjęcia studiów  na wyżej wymienionym kierunku. Uczniom lekcja bardzo się podobała, nagrodzili gości gromkimi brawami.

Katarzyna Tyszko