Archiwum miesięczne: kwiecień 2019

kw. 30

Laureatki z Łosic

25 kwietnia 2019 r. w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyła  się  gala finałowa  kuratoryjnego konkursu „Jan Paweł II – papież wolności”.  Siódma edycja konkursu tematycznego dla młodzieży z klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjum z województwa mazowieckiego miała ukazać Jana Pawła II jako człowieka wolności, który wzrastał w kulturze niepodległościowej, urodzony w przełomowym roku 1920 w rodzinie legionisty-patrioty; dorastał w czasach II wojny światowej, gdy zmagał się z odkrywaniem wewnętrznej wolności wobec otaczającej totalitarnej rzeczywistości; był kapłanem i biskupem w okresie komunizmu, a jako papież stał się współtwórcą drogi do wolności Polski, Europy Wschodniej i świata.  W konkursie wystartowało ponad 1500 uczniów. III etap wojewódzki polegał na  napisaniu dłuższej formy pisemnej na wskazany temat. Uczennice z Zespołu Szkół Nr 1 w Łosicach: Wioletta Michalak z klasy IIIa gimnazjum uzyskała 100% punktów oraz Julia Romaniuk z klasy VIIIa uzyskała 81% punktów oraz otrzymały tytuł laureatek. Po trzech etapach konkursu wyłoniono 88 laureatów i 45 finalistów z województwa mazowieckiego. Podczas gali  nagrody zwycięzcom wręczał ks. kan. Marek Przybylski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Sukcesów pogratulowali im także obecni na uroczystości Krzysztof Wiśniewski, mazowiecki wicekurator oświaty oraz dr Michał Łuczewski, dyrektor programowy Centrum Myśli Jana Pawła II. Uroczystość uświetnił występ Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II pod kierownictwem Jana Krutula.

kw. 09

Turniej o Puchar Zarządu PUKS Jedynka Łosice

kw. 08

Laureatki konkursu kuratoryjnego „Jan Paweł II – papież wolności”

Uczennice Wioletta Michalak z kl. IIIa gimnazjum (100% uzyskanych punktów) oraz Julia Romaniuk z kl. VIIIa (81% uzyskanych punktów) zostały laureatkami konkursu kuratoryjnego „Jan Paweł II – papież wolności”.

https://www.centrumjp2.pl/wp-content/uploads/2018/12/wyniki_etapu_wojewodzkiego_konkursu_JP2-papiez_wolnosci.pdf

kw. 04

Wycieczka do Supraśla

Uczniowie naszej szkoły z klas:  Va, Vb, Vc, VIa, VIb, VIIIa, VIIIb  w dniu 3 kwietnia 2019 r. uczestniczyli w wycieczce szkolnej. Supraśl jest niewielkim, ale bogatym w historię, miasteczkiem. Znajdują się tu dwa muzea, w których dzieci zobaczyły niezwykłe eksponaty i dowiedziały się wielu interesujących rzeczy. Głównym celem była wizyta w Muzeum Ikon, które mieści się w kompleksie prawosławnego monasteru zwanym Pałacem Archimandrytów. Mieści  się tam około 1200 ikon, jest to największy zbiór w Polsce. Oprócz ikon z okresu XVIII-XX wieku, znajdują się tutaj również XVI- wieczne freski pochodzące ze zburzonej cerkwi Zwiastowania NMP. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza grupa uczestniczyła w  lekcji muzealnej, gdzie uczniowie dowiedzieli się czym są ikony, w jaki sposób powstają i jaką rolę pełnią w prawosławiu. Uczniowie podziwiali przepiękne obrazy prezentujące wizerunki świętych i sceny z życia Chrystusa. Zwiedzaniu muzeum towarzyszyły niezwykłe doznania, które potęgowała wszechobecna muzyka i śpiew chóralny. Niezwykłe było też miejsce ekspozycji – tajemnicze, nieznane, przypominające starożytne katakumby, w których gromadzili się pierwsi chrześcijanie. W czasie zwiedzania uczniowie obejrzeli film o tworzeniu, czyli pisaniu ikon. Wystrój muzeum wszystkich zachwycił. Druga grupa uczestniczyła w zajęciach pisania  ikon. Dzieci zapoznały się z warsztatem ikonografa, z materiałami i techniką powstawania ikony. Otrzymały wiedzę teoretyczną na temat ikony i jej powstawania. Podążając za panią  instruktor uczestnicy samodzielnie szlifowali papierem ściernym deseczki z podkładem klejowym do uzyskania śliskiej i gładkiej powierzchni. Wówczas zaczynała się już praca artystyczna, tzn. naniesienie szkicu anioła na deskę, dobranie właściwych pigmentów, wypełnienia, rozjaśnienia, kontury. Każdy uczeń zabrał do domu własnoręcznie wykonaną ikonę. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę o bogactwie i wielokuturowości regionu zwiedzając prawosławny Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Apostoła Jana Teologa – jeden z pięciu takich klasztorów w Polsce. Jest to kompleks budynków wraz z rekonstruowaną cerkwią obronną w stylu gotycko-bizantyjskim i Pałacem Opatów, w którym mieści się Punkt Muzealny i brama dzwonnica. Udział w wycieczce dostarczył uczniom wielu niezapomnianych przeżyć. Był okazją do poznania historii i zabytków Supraśla. Wyjazd stał się okazją do rozwijania w uczniach odczuć estetycznych, rozbudzania ich zainteresowań i ciekawości poznawczej.