Archiwum dzienne: 8 czerwca 2019

Cze 08

Laureatka i finalistka

 5 czerwca 2019 roku  w Warszawie odbył się etap wojewódzki I Edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy „Życie i działalność Kard. St. Wyszyńskiego”.  Celem konkursu była  popularyzacja wiedzy o życiu, twórczości i świętości Sługi Bożego Kard. St. Wyszyńskiego.  Zainteresowanie uczniów postacią  Prymasa Tysiąclecia oraz nauczaniem, szczególnie tym, odnoszącym się do narodu polskiego i jego kultury. Propagowanie pozytywnych wzorców osobowych i społecznych oraz wartości chrześcijańskich. Pogłębianie świadomości uczniów na temat osobistej roli w kształtowaniu oblicza własnego narodu i rozwijanie patriotyzmu. Organizatorem konkursu był Parafialny Oddział Akcji Katolickiej działający przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie, przy współudziale Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Warszawie oraz XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Warszawie. Uczniowie  rozwiązywali test składający się z 50 pytań otwartych i zamkniętych. Na rozwiązanie testu przeznaczono  60 minut.                                                                         Uczennica Aleksandra Semeniuk z klasy IIIa  gimnazjum  zajęła         I miejsce w województwie otrzymując tytuł laureatki oraz            Alicja Olizaruk uczennica klasy VIIIa została finalistką.