«

»

Cze 22

Wizyta w łosickim muzeum kl. III a gimnazjum

W dniu 6 czerwca 2019 r. uczniowie klasy III a gimnazjum pod opieką p. Anety Michaluk odbyli pieszą wycieczkę do Muzeum Historii i Tradycji Waldemara Kosieradzkiego w Łosicach, której celem było poznanie tradycji i historii ziemi łosickiej.

Sam właściciel jest miłośnikiem historii i właścicielem bogatych zbiorów przeszłości miasta i regionu. Wśród źródeł pisanych znajdują się zarówno rękopiśmienne, jak i drukowane, w tym kartografia. Na przestrzeni lat Muzeum zgromadziło dużą kolekcję plakatów, fotografii, pocztówek oraz obszerną kolekcją z licznymi pamiątkami z okresu wojennego. Wiele obiektów ma charakter unikatowy i stanowi podstawę do rozwijania badań nad przeszłością Łosic. Zbiory współczesne stanowią grafiki, książki i biuletyny dotyczące regionu wschodniej Polski.

Eksponaty, które zobaczyła młodzież wzbudziły ciekawość i zainteresowanie historią naszego regionu.