Archiwum miesięczne: Czerwiec 2019

Cze 13

„Otwarte serce” Ogólnopolski Konkurs Twórczości Dzieci i Młodzieży poświęcony postaci Błogosławionego ks. Michała Sopoćki

CELE KONKURSU
1. Prezentacja i popularyzacja osoby Błogosławionego ks. Michała Sopoćki – patrona Miasta Białegostoku.
2. Pielęgnowanie kultury Białegostoku.
3. Promowanie postawy szacunku i przywiązania do lokalnej ojczyzny
4. Wyzwalanie i upowszechnianie inicjatyw oraz twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki i literatury.
5. Prezentowanie zdolności artystycznych dzieci i młodzieży.      Konkurs przeprowadzony jest w dwóch formach: literackiej i plastycznej. Prace uczennic z klasy IIIa gimnazjum, VIIIa, Vb:

Miłosierdzie Boga

Bóg miał pewien zamysł

świętej Faustynie dał zarys.

Chciałby zgromadzenie powstało,

Jemu cześć oddawało.

Jednak Faustyna pomimo,

iż każde Jego słowo wypełniała,

Tego spełnić rady nie dała.

 

Tak jak obrazu Jezusa sama nie namalowała,

Oddać pałeczkę i z tym musiała.

Przed jej odejściem do Boga domu,

powierzyła zadanie nie byle komu.

 

Ksiądz Michał Sopoćko spędził przy niej ostatnie chwile,

Założenie Zgromadzenia przyjął za ideę.

Chwilę po śmierci Faustyny

pierwsze kandydatki opuściły rodziny.

 

Podczas wojny nie mogły mieszkać razem,

Oddawać cześć Bogu musiały ukradkiem.

Bożym Miłosierdziem dzielą się wśród ludzi,

mam nadzieję, że żadnej nigdy to się nie znudzi.

 

Siostra Faustyna patrzy na to z góry,

i cieszy się, że tyle Miłości widzą te klasztorne mury.

Otwarte serce zawsze mieli Oni dla każdego,

ponieważ siłę czerpali od Jezusa Miłosiernego.

Agnieszka Korycińska kl. Vb

 

Wyjątkowi

Święta Faustyna błogosławionego Michała Sopoćkę

na swej drodze zakonnej spotkała.

Jako spowiednika i kierownika duchowego

od Jezusa Miłosiernego otrzymała.

Michał z niedowierzaniem przyjął wolę Pana.

Ciekawością przejęty, zlecił namalowanie obrazu

Kazimierowskiemu, sąsiadowi swemu.

Faustyna często go spotykała,

bo szczegóły postaci Chrystusa podawała.

Ksiądz Sopoćko dużo o Bożym Miłosierdziu pisał i głosił

koronkę do Bożego Miłosierdzia, spisaną przez siostrę

wśród ludzi nagłośnił.

Nad kolejnym zadaniem Chrystusa myślał niestrudzenie,

jak ma powstać nowe zgromadzenie.

Faustyna widziała Jego trud i poświęcenie,

a przede wszystkim Opatrzność Bożą,

o którą Boga tak gorliwie prosiła.

Powiernik  Faustyny spotykał się z niezrozumieniem

oraz niedocenianiem.

Pan dał siostrze poznać,

że jest z wysiłków księdza zadowolony,

o czym w dzienniczku swym pisała.

Wola Boga była dla Nich najważniejsza,

dlatego chętnie z Bożym Miłosierdziem współpracowali.

Siostra Faustyna księdza Sopoćkę

chętnie „Apostołem Bożego Miłosierdzia” nazywała.

To On z Wilna do Białegostoku swe kroki kierował

i wykłady w Seminarium Duchownym sprawował.

Głosił kult Miłosierdzia oraz swe kazania,

co mu skutecznie stale utrudniano.

W cichości odszedł do Pana,

ale Jego postać nie została zapomniana.

Jego duszpasterska i społeczna działalność

z serca wypływała z wielką wrażliwością na sprawy Boże

była poddana.

Za ten wysiłek i trud Go docenili

i uchwałą Rady Miasta Białystok

Patronem uczynili.

Alicja Olizaruk kl. VIIIa

Cze 08

Laureatka i finalistka

 5 czerwca 2019 roku  w Warszawie odbył się etap wojewódzki I Edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy „Życie i działalność Kard. St. Wyszyńskiego”.  Celem konkursu była  popularyzacja wiedzy o życiu, twórczości i świętości Sługi Bożego Kard. St. Wyszyńskiego.  Zainteresowanie uczniów postacią  Prymasa Tysiąclecia oraz nauczaniem, szczególnie tym, odnoszącym się do narodu polskiego i jego kultury. Propagowanie pozytywnych wzorców osobowych i społecznych oraz wartości chrześcijańskich. Pogłębianie świadomości uczniów na temat osobistej roli w kształtowaniu oblicza własnego narodu i rozwijanie patriotyzmu. Organizatorem konkursu był Parafialny Oddział Akcji Katolickiej działający przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie, przy współudziale Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Warszawie oraz XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Warszawie. Uczniowie  rozwiązywali test składający się z 50 pytań otwartych i zamkniętych. Na rozwiązanie testu przeznaczono  60 minut.                                                                         Uczennica Aleksandra Semeniuk z klasy IIIa  gimnazjum  zajęła         I miejsce w województwie otrzymując tytuł laureatki oraz            Alicja Olizaruk uczennica klasy VIIIa została finalistką.

 

 

Cze 06

Wyniki ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o Janie Pawle II

W dniu 25 marca 2019 r. uczniowie naszej szkoły przystąpili do ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o Janie Pawle II.

Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania uczniów osobą Papieża – Polaka, świętego Jana Pawła II.  Motywowanie uczniów do bliższego zapoznania się z nauczaniem Ojca Świętego, kształtowanie postaw i zachowań młodzieży zgodnych z nauką i postawą papieża oraz zachęcanie uczniów do refleksji nad własnym życiem, tożsamością religijną, narodową i kulturową w oparciu o nauczanie Jana Pawła II. Tematyka konkursu – mimo iż była dość obszerna – cieszyła się sporym zainteresowaniem uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

W zmaganiach udział wzięli następujący uczniowie:

Poziom 1 (klasy IV-VI szkoły podstawowej):

Maja Częstochowska  kl. IVb 31 miejsce w Polsce
Bartosz Pawluczuk  kl. Vb  31 miejsce w Polsce
Anna Kozioł  kl. Vb 32 miejsce w Polsce
Filip Kuśmierczyk kl. IVd 34 miejsce w Polsce
Adam Obidziński kl. VIb 35 miejsce w Polsce
Adrianna Wróbel kl. VIb 38 miejsce w Polsce
Kamila Pawłowska kl. IVb 39 miejsce w Polsce
Jakub Antoniuk kl. Vb 41 miejsce w Polsce
Zuzanna Bobryk kl. VIb 42 miejsce w Polsce
Zuzanna Lewczuk kl. VIb 42 miejsce w Polsce
Aleksander Lewczuk kl. VIb 43 miejsce w Polsce
Szymon Mędza kl. VIb 44 miejsce w Polsce
Agnieszka Korycińska kl. Vb 44 miejsce w Polsce
Mateusz Chmielnicki kl. VIb 44 miejsce w Polsce
Marta Jakubiak kl. IVd 44 miejsce w Polsce
Wiktoria Kozioł kl. VIb 45 miejsce w Polsce
Anna Grzegorczuk kl. VIb 46 miejsce w Polsce
Artur Czarnocki kl. VIb 47 miejsce w Polsce
Julia Chotnicka kl. VIb 48 miejsce w Polsce
Gabriela Obidzińska kl. IVb 48 miejsce w Polsce
Dominika Rudaś kl. VIb 49 miejsce w Polsce
Amelia Chmielnicka kl. VIb 50 miejsce w Polsce
Zuzanna Wasiluk kl. VIb 51 miejsce w Polsce
Oliwia Sawczuk kl. Vb 51 miejsce w Polsce
Aleksandra Głuchowska kl. VIb 52 miejsce w Polsce
Kornelia Chmielnicka kl. VIb 53 miejsce w Polsce

Poziom 2 (klasy VII-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum):

Na szczególne wyróżnienie zasługuje ALICJA OLIZARUK z kl. VIIIa, która uzyskała tytuł laureata zajmując 11 miejsce w Polsce.
Julia Romaniuk  kl. VIIIa 32 miejsce w Polsce
Wioletta Michalak  kl. IIIa gimnazjum 39 miejsce w Polsce
Amelia Rudaś  kl. VIIIb 43 miejsce w Polsce
Julia Wyczółkowska kl. VIIIb 44 miejsce w Polsce
Izabela Bobryk kl. VII 45 miejsce w Polsce
Alicja Bolesta kl. VIIIb 45 miejsce w Polsce
Aleksandra Semeniuk kl. IIIa gimnazjum 46 miejsce w Polsce
Julia Kamińska kl. VII 46 miejsce w Polsce
Julia Boruta kl. VIIIb 47 miejsce w Polsce
Zuzanna Czarkowska  kl. VII 49 miejsce w Polsce                                             Dobrosława Gryć kl. IIIa gimnazjum 50 miejsce w Polsce
Wojciech Chryć kl. VIIIb 52 miejsce w Polsce
Oliwia Kicka kl. VII 55 miejsce w Polsce
Oliwia Zdzichowska kl. VII 56 miejsce w Polsce
Maciej Siwko kl. VIIIa 57 miejsce w Polsce
Bartłomiej Sawczuk kl. VIIIa 57 miejsce w Polsce
Adrian Szymaniuk kl. VIIIa 61 miejsce w Polsce
Wszystkim uczestnikom olimpiady serdecznie dziękujemy za udział w konkursie oraz gratulujemy uzyskanych wyników.

 

Cze 02

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym ,,75 rocznica bitwy o Monte Cassino”

Alicja Olizaruk uczennica kl. VIIIa otrzymała wyróżnienie w  Ogólnopolskim Konkursie Historycznym ,,75 rocznica bitwy o Monte Cassino”. Opiekę nad uczennicą sprawował nauczyciel historii Pan Marek Jerzman. Gala wręczenia nagród odbyła się 30 maja w Warszawie. W I etapie konkursu (szkolnym) wzięły udział 332 szkoły i 3186 uczniów. Do finału konkursu zakwalifikowało się 298 szkół i 1559 uczniów. W kategorii szkoły podstawowe – klasy IV – VI wzięło udział 116 szkół i 914 uczniów. W kategorii szkoły podstawowe – klasy VII – VIII oraz III klasy gimnazjów – 105  szkół  oraz 433 uczniów. W kategorii szkoły średnie w konkursie wzięło udział 77 szkół oraz  212 uczniów. Poziom wykonania prac uczniów był bardzo wysoki. Konkurs został zorganizowany w 75 rocznicę bitwy o Monte Cassino przez Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP w Warszawie. Honorowym gościem była pani Anna Maria Anders, córka generała Władysława Andersa, dowódcy 2 Korpusu Polskiego, który w finale bitwy zdobył Monte Cassino. Wspólnie z płk.rez. Alfredem Kabałą, prezesem Zarządu Głównego ZOR RO wręczała laureatom i wyróżnionym w konkursie medale, puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Była to prawdziwa, żywa lekcja naszej historii.

https://www.zorrp.org/1235-gala-finalowa-konkursu-75-rocznica-bitwy-o-monte-cassino-zorganizowanego-przez-zwiazek-oficerow-rezerwy-rp

 

 

Cze 02

Edycja VII wojewódzkiego konkursu literacko – plastycznego „Zmieniający się świat…”

Prace plastyczne uczennic z klasy VIb oraz IIIa gimnazjum:

» Nowsze posty