«

»

Paź 21

Apel Papieski kl. IV-VIII

Tegoroczny XIX Dzień Papieski obchodzony był w całej Polsce pod hasłem „Wstańcie, chodźmy”.  17.10.2019 r. uczniowie klasy VIII  zaprezentowali montaż słowno-muzyczny pt. „Wstańcie, chodźmy!”. Ukazywał on najważniejsze wydarzenia z życia Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II oraz fragmenty papieskiej poezji. Głębokie pobudzające do refleksji słowa, przeplatane były pięknymi pieśniami w wykonaniu: Mai Częstochowskiej, Weroniki Ilczuk, Oli Koźluk z kl. Vb, Zofii Gałys z kl. VIc,Oliwii Ostaszewskiej, Zofii Wierczuk, Gracjana Chibowskiego, Arkadiusza Radzikowskiego z kl. Va. Uczniowie wystąpili pod kierunkiem nauczycielek: pani Anety Michaluk oraz Joanny Olizaruk.

 Pan dyrektor Wiktor Boruta podziękował artystom za występ oraz nauczycielom za przygotowanie Dnia Papieskiego. Pan dyrektor przypomniał  rolę papieży w  historii Kościoła oraz podkreślił fenomen osoby św. Jana Pawła II w odniesieniu do drugiego człowieka. Na zakończenie pożyczył zebranym, aby nie zapominali na co dzień o słowach Ojca Świętego.