Archiwum dzienne: 30 października 2019

Paź 30

Wyróżnieni w XIV edycji wojewódzkiego konkursu „Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa”.

W kategorii plastycznej  klas I-III uczennica Zofia Zielińska z klasy IIIb  otrzymała  wyróżnienie oraz  w kategorii klas IV-VI uczeń Filip Kuśmierczyk z klasy Vd uzyskał wyróżnienie. Na konkurs wpłynęło ponad 300 prac.W tym roku jego uczestnicy zgłębiali temat szczegółowy: „Jan Paweł II – krzewiciel miejsc oraz postaci historii i kultury naszego kraju”. Konkurs miał na celu między innymi:  promowanie patriotyzmu przez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski jako kontynuacja obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości; kształtowanie postaw patriotycznych przez zgłębianie nauczania Jana Pawła II podczas jego wizyt w miejscach związanych ze znanymi postaciami kultury i historii naszego kraju oraz zachęcenie do pobytu i promocji miejsc znaczących dla historii naszej Ojczyzny. Organizatorem było Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży Wzrastanie”.