«

»

Lis 24

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI JĘZYKA ANGIESLKIEGO dla klas 4-8 szkoły podstawowej

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI JĘZYKA ANGIESLKIEGO

dla klas 4-8 szkoły podstawowej

CELE

 1. Pogłębianie wiedzy o literaturze angielskiej.
 2. Doskonalenie umiejętności recytatorskich.
 3. Doskonalenie języka angielskiego.
 4. Szerzenie zainteresowania nauką języka obcego wśród uczniów.
 5. Rozwijanie i wspieranie uczniów uzdolnionych językowo i artystycznie.

 REGULAMIN

 1. Uczestników typują nauczyciele języka angielskiego w danej szkole(do 3 uczestników z każdej szkoły). Zalecane jest przeprowadzenie wewnątrzszkolnych eliminacji.
 2. Zgłoszenia należy przesłać na adres: ewa_losice@op.pl do dnia 07.02.2020r.Należy zgłosić chęć udziału w konkursie oraz podać liczbę uczestników z danej szkoły.
 3. Należy również przesłać w formie elektronicznej (na powyższy adres e-mail) lub papierowej (do sekretariatu szkoły na adres Szkoła Podstawowa nr 1 w Łosicach, ul. Szkolna 3, 08-200 Łosice) tekst, który zaprezentuje wykonawca.
 4. Każdy z uczestników prezentuje wiersz lub fragment prozy

        w języku angielskim.

 1. Czas trwania prezentacji wynosi od 2 do 3 min.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 28.02.2020r. o godz. 9:00 w sali gimnastycznej  w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łosicach.
 3. Zwycięzców wyłoni powołane przez organizatorów Jury.
 4. Jury oceniać będzie interpretację i ogólny wyraz artystyczny, dobór repertuaru, opanowanie pamięciowe wiersza oraz poprawność wymowy w języku angielskim.
 5. Zwycięzcy (miejsca I-III oraz wyróżnienia) otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Organizatorzy konkursu: Ewa Paczóska, Małgorzata Tarasiuk, Anna Jakimiuk, Anna Żuk.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych