Archiwum kategorii: Chór szkolny

Paź 01

Zaczynamy

Chór działający przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łosicach prowadzi nauczyciel muzyki – Tadeusz Goś. Zajęcia te są jedną z form pracy pozalekcyjnej i nieobowiązkowej.

Celem zajęć jest:

 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • poszerzanie repertuaru,
 • uświetnianie uroczystości szkolnych,
  – Rozpoczęcie i Zakończenie Roku Szkolnego;
  – Dzień Edukacji Narodowej;
  – Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę;
  – Jasełka;
  – Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
  – Festyny Szkolne;
 • reprezentowanie i promocja szkoły w innych środowiskach,
 • integracja uczniów z różnych klas,
 • wyrabianie poczucia własnej wartości,
 • wdrażanie uczniów do aktywności artystycznej i kulturalnej
 • rozwijanie ogólnej wrażliwości uczniów,
 • uwrażliwianie uczniów na tradycję i jej piękno poprzez śpiew.

Zajęcia odbywają się w ŚRODY – 1410 – 1500