«

»

Lis 20

20 LISTOPADA Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF

20 LISTOPADA
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci i dorośli podejmują wspólne inicjatywy. Uczniowie klasy II c również wspólnie okazali wsparcie i solidarność, łącząc się z dziećmi z całego świata.