Kadra

Dyrektor:           Wiktor Boruta

v-ce dyrektor:    Monika Piechowicz-Pura
                                 Renata Łożecka

Oddział przedszkolny:
Justyna Lipińska
Joanna Wierzbicka

Edukacja wczesnoszkolna:
Urszula Kowalczuk
Alina Kucewicz
Małgorzata Szymańska
Anieszka Gierada
Anna Dunajewska
Teresa Wojnarowska

j.polski:
Małgorzata Lipińska – wych. VIIa
Jolanta Barańska
Małgorzata Popławska 

j.angielski:
Anna Żuk – wych. VIIb
Sylwia Zbrożek
Przemysław Chomiuk
Zofia Przesmycka
Agnieszka Wróbel

j.rosyjski:
Małgorzata Popławska –  wych. Vb
Mirosława Szoplewska

muzyka:
Tadeusz Goś

plastyka:
Urszula Wołkowicz
Ewa Jakimiuk – wych. VI

matematyka:
Renata Łożecka
Ewa Jakimiuk
Małgorzata Węgrzyniak – wych. IVc
Aneta Michaluk
Anna Demiańczuk
Elżbieta Wołos

fizyka:
Mieczysław Duda

zajęcia komputerowe:
Małgorzata Bodecka – wych. IVa
Tadeusz Goś

technika:
Katarzyna Tyszko – wych. Va

przyroda:
Joanna Wojtczuk – wych. IVb
Iwona Muder

historia:
Agata Kowalczyk
Marek Jerzman

geografia:
Urszula Wołkowicz – wych. III Gimn.

w-f:
Iwona Muder
Tomasz Piotrowski
Andrzej Bartoszuk
Michał Woliński
Daniel Głuchowski
Rafał Maciejewicz
Marta Andrzejczuk

religia:
ks. Radosław Ostap
Małgorzata Bobryk
Joanna Olizaruk