«

»

maj 27

Finaliści konkursu kuratoryjnego

27 maja w rezydencji Arcybiskupów Warszawskich odbyła się uroczystość zakończenia XVI edycji Kuratoryjnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS”. Tegoroczny Konkurs dotyczył: Dziejów Apostolskich oraz Listów Św. Pawła Apostoła: 1 i 2 do Koryntian, do Galatów oraz wiedzy zawartej w komentarzach teologicznych dotyczących Dziejów Apostolskich. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej ks. dr Andrzej Banaszek poinformował wszystkich, że w tegorocznej edycji konkursu wzięło udział ponad 600 uczniów z  59 szkół z województwa mazowieckiego.

Wśród finalistów konkursu znaleźli się Hryciuk Bartosz z klasy Vb, Gałys Zofia z klasy VIIIc oraz Kuśmierczyk Filip z klasy VIId.