Archiwum kategorii: Religia w szkole

Gru 30

Wyniki Ogólnopolskiego konkursu EDI Biblia i Przypowieści biblijne 2020

Gru 22

OGÓLNOPOLSKA FRANCISZKAŃSKA OLIMPIADA WIEDZY O ŚW. MAKSYMILIANIE

Prace zakwalifikowane do etapu ogólnopolskiego:

Technika mieszana, klasy 0-III – rok szkolny 2020/2021

http://www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl/olimpiada/2020-2021/plastyczny/mieszana_0-3_b.htm

Technika mieszana, klasy IV – V – rok szkolny 2020/2021

http://www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl/olimpiada/2020-2021/plastyczny/mieszana_4-5_a.htm

 

Gru 01

Ogólnopolski Konkurs Biblia i przypowieści biblijne

30 listopada 2020 r. uczniowie naszej szkoły z klas: IVb, Va, VIb, VId, VIIc, VIIIa  wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Biblia i przypowieści biblijne. W tym roku test został przeprowadzony on-line. Składał się on z 30 pytań i przyporządkowanych do nich czterech odpowiedzi, z których co najmniej jedna była prawidłowa.

 

Lis 04

IV Ogólnopolski Konkurs „Jezus Chrystus naszym Królem”

Prace uczniów:

 

Lis 02

XV Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie

W roku szkolnym 2020/2021 po raz piętnasty organizowana jest Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie. Jest to jedna z form przybliżenia dzieciom i młodzieży charyzmatycznego Świętego, męczennika z Auschwitz, założyciela klasztoru-wydawnictwa, misjonarza, osoby godnej naśladowania. Celem Olimpiady jest również zachęcenie jej uczestników do życia na wzór Świętego oraz rozbudzenie pragnienia poznania Pisma Świętego.

Prace uczniów:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 listopada 2020 roku.

Paź 28

PAMIĘTAMY…

 

 

Paź 28

„Mój różaniec”

W październiku pani katechetka Małgosia zorganizowała dla klas I konkurs pt. ” Mój różaniec”.

Celem było: 

– zapoznanie uczniów z modlitwą różańcową;

-zachęcenie do udziału  w nabożeństwie październikowym w kościele;

– odmawianie modlitwy w rodzinie.

Prawie wszyscy uczniowie przestąpili do konkursu. Efekty pracy, ciekawe pomysły można było oglądać na gazetce szkolnej.

Paź 06

XX DZIEŃ PAPIESKI

https://www.facebook.com/BadzmyRazem.TVP/videos/770689560428914/

„Niełatwo zmierzyć głębokość słów” (K. Wojtyła, Matka w: Poezje i dramaty, Kraków 1999, s. 44) – możemy się o tym przekonać rozważając hasło tegorocznego XX Dnia Papieskiego Totus Tuus (Cały Twój).  Młody ks. Karol Wojtyła na swoje biskupie hasło wybrał zawołanie Totus Tuus. Towarzyszyło mu ono aż do powrotu do domu Ojca. Zaczerpnął je z dzieła św. Ludwika Marii Grignion de Montfort Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, które czytał jako dwudziestoletni młodzieniec, w czasie okupacji, pracując w kamieniołomach. Słowa Totus Tuus – Cały Twój (Maryjo) są związane z dojrzałym życiem Papieża i wyrażają Jego postawę wobec Boga i Maryi, a w konsekwencji do człowieka i całego świata.  W książce Dar i Tajemnica (1996 r.) św. Jan Paweł II, pisząc o kapłaństwie zatrzymuje się na wątku maryjnym swojego powołania. Mówi o tradycyjnym nabożeństwie do Matki Bożej wyniesionym z domu rodzinnego i parafii, o szkaplerzu karmelitańskim nieustannie noszonym od 10. roku życia.
Postawa zawierzenia Maryi wynika z dwóch wydarzeń opisanych w Ewangelii wg św. Jana: Wesela w Kanie Galilejskiej (J 2, 1-12), gdzie Maryja mówi i do sług weselnych, i do każdego z nas: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek [Jezus] wam powie” (J 2,5); Ukrzyżowania Jezusa (J 19,17-30) i słowach Zbawiciela wypowiedzianych wtedy do Maryi: „Niewiasto, oto syn Twój” (J 19,26) i do Jana Apostoła: „Oto Matka twoja” (J 19,27).  Ciągle aktualnym przesłaniem Papieża jest więc wezwanie do zawierzenia Maryi, a Bogu przez Maryję. Matka Boża dzisiaj, podobnie jak w Kanie Galilejskiej, wskazuje na Jezusa jako Źródło zaspokojenia ludzkich braków, potrzeb, pragnień i tęsknot. Zachęca współczesnego człowieka do przyjęcia wiary nadającej sens codziennemu wędrowaniu. Postawa ta ukazuje godność człowieka oraz prowadzi do odważnej wolności i skłania do dawania świadectwa.

 

 

Wrz 30

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY Św. Jan Paweł II z nauką dla dzieci i młodzieży

Człowiek nie może żyć bez miłości.
Jest wezwany do miłości Boga i bliźniego.
Niech ta miłość, właśnie dzięki wam, drodzy chłopcy i dziewczęta,
rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat.
Niech ta miłość dotrze do wszystkich, którzy jej szczególnie potrzebują:
zwłaszcza do cierpiących i zapomnianych.

Św. Jan Paweł II

Cele konkursu:

Przedstawienie nauczania św. Jana Pawła II do dzieci i młodzieży.

Przybliżenie osoby Wielkiego Polaka.

Pamięć o 100 urodzinach Karola Wojtyły.

Wychowanie do wartości chrześcijańskich i patriotycznych zawartych w myślach Papieża pochodzącego z Wadowic.

Św. Jan Paweł II wzorcem osobowym i autorytetem dla dzieci i młodzieży.

Prace konkursowe uczniów:

Wrz 27

Konkurs tematyczny o Kardynale Stefanie Wyszyńskim

Konkurs o Kardynale Stefanie Wyszyńskim Prymasie Tysiąclecia „Bądźcie jaśni, promienni, pogodni i czyści…” dla uczniów klas IV – VIII

Cele Konkursu:
1. Poznanie wpływu życia i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego
na współczesne dzieje Polski.
2. Wdrażanie uczniów do samokształcenia.
3. Odkrywanie, że słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego są aktualne.
4. Poznawanie i wcielanie w życie wartości i ideałów, którym służył Stefan Kardynał Wyszyński.
5. Podkreślenie wartości wolności, pracy i godności w życiu człowieka.
6. Ukazanie wzorca osobowego wybitnego Polaka.

Konkurs dwu etapowy: I etap szkolny: 19 luty (piątek) 2021 r.                                                                        II etap wojewódzki: 24 kwietnia 2021 r.                          Chętni uczniowie zgłaszają się do pań katechetek.

Starsze posty «