«

»

sty 25

Awans do etapu wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej HIERONYMUS 2023

https://hieronymus.koab.pl/2023/students

Etap wojewódzki przeprowadzony zostanie  22 kwietnia 2023 roku w Warszawie. Ten etap przeprowadzi Wojewódzka Komisja, powołana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Na tym etapie uczestnicy rozwiążą test trwający 50 minut zawierający 50 pytań. Test składać się będzie z pytań otwartych i zamkniętych sprawdzających: treść i wiedzę teologiczną zawartą w komentarzach teologicznych, dotyczącą Ewangelii Jana (J), treści trzech Listów św. Jana (1-3 J) oraz treści Apokalipsy.