«

»

mar 07

Konkurs Prymas Tysiąclecia „Być jak…? Nowych ludzi plemię!”

7 marca 2020 r.  w Warszawie odbył się II etap rejonowy konkursu, w którym udział wzięli: Wolski Dawid z kl. Vb oraz Michalski Oskar z kl. VIa. Etap ten polegał na opracowaniu przez ucznia pracy własnej na podstawie dokumentów źródłowych w warunkach kontrolowanych przez Rejonową Komisję Konkursową.