Archiwum dzienne: 27 marca 2020

mar 27

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

Informacja o potwierdzaniu woli

Kandydaci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są na podstawie zgłoszenia rodziców zamieszkałych w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

W związku z powyższym prośbę o potwierdzenie woli uczęszczania do klasy pierwszej otrzymali rodzice kandydatów, którzy mieszkają poza obwodem szkoły.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej

Lista kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej

mar 27

WYNIKI II ETAPU REJONOWEGO KONKURSU KURATORYJNEGO „BYĆ JAK …? NOWYCH LUDZI PLEMIĘ”

Wolski Dawid z kl. Vb oraz Michalski Oskar z kl. VIa zakwalifikowali się do III etapu wojewódzkiego konkursu.

https://wyszynskiprymas.pl/wp-content/uploads/2020/03/wyniki-II-etapu-konkursu-rejonowego.pdf

SERDECZNIE GRATULUJEMY!