«

»

Mar 27

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

Informacja o potwierdzaniu woli

Kandydaci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są na podstawie zgłoszenia rodziców zamieszkałych w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

W związku z powyższym prośbę o potwierdzenie woli uczęszczania do klasy pierwszej otrzymali rodzice kandydatów, którzy mieszkają poza obwodem szkoły.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej

Lista kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej