Archiwum miesięczne: wrzesień 2020

wrz 30

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY Św. Jan Paweł II z nauką dla dzieci i młodzieży

Człowiek nie może żyć bez miłości.
Jest wezwany do miłości Boga i bliźniego.
Niech ta miłość, właśnie dzięki wam, drodzy chłopcy i dziewczęta,
rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat.
Niech ta miłość dotrze do wszystkich, którzy jej szczególnie potrzebują:
zwłaszcza do cierpiących i zapomnianych.

Św. Jan Paweł II

Cele konkursu:

Przedstawienie nauczania św. Jana Pawła II do dzieci i młodzieży.

Przybliżenie osoby Wielkiego Polaka.

Pamięć o 100 urodzinach Karola Wojtyły.

Wychowanie do wartości chrześcijańskich i patriotycznych zawartych w myślach Papieża pochodzącego z Wadowic.

Św. Jan Paweł II wzorcem osobowym i autorytetem dla dzieci i młodzieży.

Prace konkursowe uczniów:

wrz 28

Klasa VIa pożegnała lato i powitała jesień.

24 września uczniowie klasy VIa aktywnie pożegnali lato i z uśmiechem powitali jesień.

wrz 28

Klasa VId na ognisku.

W dniu 28 września klasa 6 d wybrała się pieszo na ognisko do miejscowości Biernaty. Uczniowie nie tylko zajadali się kiełbaskami ale również zorganizowali sobie różne zajęcia.
Koszt wyjścia – 0 zł, zabawa i wspomnienia – bezcenne.

https://www.facebook.com/123309551198392/videos/379281576405119/

wrz 28

Przyroda w klasie IVa.

Kwaśne, zasadowe czy obojętne? Badamy to co mamy w kuchni i w łazience za pomocą odczynnika z czerwonej kapusty wykonanego przez tatę Kuby.

wrz 28

Akcja „Sprzątanie Świata”

 

Klasa 3c uczestniczyła w akcji „Sprzątanie Świata”.
W tym roku już po raz 27 Fundacja Nasza Ziemia koordynowała największą polską akcję ekologiczną: „Sprzątanie świata”. Finał akcji odbył się jak zwykle w 3 weekend września tj. w dniach 18-20 września 2020 r. Tegoroczne hasło brzmiało: „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.!”

Głównym przesłaniem było promowanie efektywnej segregacji oraz zachęcenie do redukcji wytwarzanych odpadów z tworzyw sztucznych i korzystania z bardziej ekologicznych rozwiązań takich jak: opakowania szklane czy materiałowe torby na zakupy wielokrotnego użytku.  Badania pokazują, że większość z nas na co dzień zużywa bardzo duże ilości plastiku, z których znaczna część trafia na składowiska odpadów. Już teraz zastanówmy się, czy możemy zredukować jego zużycie lub nawet zrezygnować z niektórych plastikowych przedmiotów.

wrz 27

Konkurs tematyczny o Kardynale Stefanie Wyszyńskim

Konkurs o Kardynale Stefanie Wyszyńskim Prymasie Tysiąclecia „Bądźcie jaśni, promienni, pogodni i czyści…” dla uczniów klas IV – VIII

Cele Konkursu:
1. Poznanie wpływu życia i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego
na współczesne dzieje Polski.
2. Wdrażanie uczniów do samokształcenia.
3. Odkrywanie, że słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego są aktualne.
4. Poznawanie i wcielanie w życie wartości i ideałów, którym służył Stefan Kardynał Wyszyński.
5. Podkreślenie wartości wolności, pracy i godności w życiu człowieka.
6. Ukazanie wzorca osobowego wybitnego Polaka.

Konkurs dwu etapowy: I etap szkolny: 19 luty (piątek) 2021 r.                                                                        II etap wojewódzki: 24 kwietnia 2021 r.                          Chętni uczniowie zgłaszają się do pań katechetek.

wrz 18

IX edycji Narodowego Czytania

5 września 2020 r. nasi uczniowie wzięli udział w Narodowym Czytaniu „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Amelia Obrępalska, Emilia Izdebska z kl. VIIb SP oraz Laura Kalicka z kl. IId LO pięknie zinterpretowały scenę 3 z V aktu dramatu. Dziękujemy naszym uczennicom za udział w IX edycji Narodowego Czytania.

 

wrz 18

Konkurs tematyczny „HIERONYMUS” 2021

Konkurs Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS” 2021 dla uczniów klas IV – VIII
Cele Konkursu:
  1. rozwijanie zainteresowań uczniów wiedzą biblijną;
  2. pomoc w poznawaniu chrześcijańskich korzeni cywilizacji;
Tematyka Konkursu: Tematykę Konkursu w roku szkolnym 2020/21 stanowią: Ewangelie Synoptyczne (Mk; Mt; Łk) oraz treści Dwóch Listów św. Piotra (1-2P).
Konkurs jest dwustopniowy:
  • I etap (szkolny)  8 stycznia 2021 r.
  • II etap (wojewódzki)  17 kwietnia 2021 r.
Chętni uczniowie zgłaszają się do pań katechetek.

wrz 18

XV edycja międzynarodowego konkursu plastycznego„Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”

Rok 2020 to wyjątkowy czas dla upamiętnienia świętego Jana Pawła II. W maju obchodziliśmy setną rocznicę urodzin papieża Polaka, a Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II.

Cele konkursu:

  1. Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości i  osobowości papieża Jana Pawła II.
  2. Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności Jana Pawła II.
  3. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.
  4. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży

Prace uczennic:

 

Wyniki do dnia 16.10.2020 r.

wrz 13

X Tydzień Wychowania

X Tydzień Wychowania „Budujmy więzi”            13-19 września 2020 r.

„Kerygmat powinien skupić się na Panu Jezusie jako kochającym bracie, przyjacielu, który pomaga jak najlepiej przeżywać relacje…”
(Dyrektorium o katechizacji 2020, pkt 247)

„Budujmy więzi” to hasło tegorocznego, X Tygodnia Wychowania w naszej Ojczyźnie. Potrzeba relacji należy do najważniejszych potrzeb człowieka. Przeżywanie wiary polega na rozwijaniu relacji z Bogiem. Relacje małżeńskie i relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi mają fundamentalne znaczenie dla procesu wychowania, począwszy od wczesnego dzieciństwa. Proces ten opiera się też na relacjach w rodzeństwie, na więziach łączących członków rodziny oraz na relacjach z nauczycielami i wychowawcami. Zaburzenie którejś z tych relacji wpływa w bardzo niekorzystny sposób na dojrzałość wychowanka, a negatywne skutki takich braków mogą towarzyszyć człowiekowi nawet do końca życia. Wszelkie działania terapeutyczne i kierownictwo duchowe również opierają się na relacjach. Stąd tak ważna jest troska o budzenie świadomości znaczenia relacji w naszym życiu. Nieocenione znaczenie ma również pomoc w kształtowaniu dojrzałych, głębokich więzi. Potrzeby te stały się szczególnie wyraźne wobec wyzwań, jakie postawiła przed nami sytuacja pandemii, której wpływ na nasze życie wciąż odczuwamy.

https://tydzienwychowania.pl/

 

Starsze posty «