Archiwum dzienne: 18 stycznia 2022

sty 18

Awans do etapu wojewódzkiego

 

 

Etap wojewódzki przeprowadzony zostanie dnia 30 kwietnia 2022 r. w Warszawie. Ten etap przeprowadzi Wojewódzka Komisja, powołana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Na tym etapie uczestnicy rozwiążą test trwający 50 minut zawierający 50 pytań. Test składać się będzie z pytań otwartych i zamkniętych sprawdzających: treść i wiedzę teologiczną zawartą w komentarzach teologicznych, dotyczącą Dziejów Apostolskich (Dz) oraz treści trzech Listów św. Pawła (1-2Kor;Ga).