«

»

mar 13

Podziękowanie etap szkolny X Ogólnopolskiego Konkursu „Cukierek za życzliwość i Ty możesz zostać wolontariuszem”

Zofia Chibowska z klasy Va została nagrodzona na etapie szkolnym za najlepszy Dzienniczek Dobrych Uczynków.