Archiwum dzienne: 23 marca 2022

mar 23

Ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem „KOBIETA I MĘŻCZYZNA DAREM DLA…”

CELE KONKURSU
1. Podkreślenie doniosłości wydarzenia beatyfikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

2. Ukazanie aktualności przesłania zawartego w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia.

3. Inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwa
duchowego naszego Patrona.

4. Kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był błogosławiony
Stefan Kardynał Wyszyński.

5. Zachęcenie uczniów do podejmowania wysiłku intelektualnego, aktywności
niezależnie od trudnej sytuacji (pandemii).

6. Wyrażenie własnych przeżyć i refleksji środkami literackimi, plastycznymi
i multimedialnymi.

7. Doskonalenie umiejętności sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem polskim.

TEMATY KONKURSOWE
Kobieta i mężczyzna darem dla…

1. …rodziny jesteśmy dla siebie wzajemnie we wspólnocie małżeńskiej
i rodzinnej. „Pragnąłbym (…) aby rodzina była najcenniejszym skarbem ojczyzny”.

(bł. Stefan Wyszyński).

2. …Kościoła służymy na drodze powołania kapłańskiego, zakonnego
i wspólnotowego. „Na tym polega nadprzyrodzona organizacja miłości, że nieustannie bierzemy i nieustannie przekazujemy”. (bł. Stefan Wyszyński)

3. …społeczeństwa pracujemy dla dobra drugiego człowieka i naszej Ojczyzny.
„Współczesne «zamówienie» społeczne, to «zamówienie» na ludzi dobrych”. (bł. Stefan Wyszyński)

4. ...świata troszczymy się o niego z myślą o nas samych i przyszłych
pokoleniach. „Po to gromadźmy, byśmy mieli co rozdawać”. (bł. Stefan Wyszyński)

Uczniowie naszej szkoły wykonali prace plastyczne oraz literackie.