«

»

mar 13

Podsumowanie VI Diecezjalnego Konkursu Biblijnego

Konkurs odbywał się pod hasłem: „Spotkania z Jezusem w Ewangelii wg św. Marka”. Zadaniem uczniów było zapoznanie się z treścią Ewangelii wraz z przypisami do tej księgi. W roku szkolnym 2021/2022 uczestniczyli uczniowie klas siódmych z 94 szkół podstawowych z terenu Diecezji Siedleckiej w łącznej liczbie 1195. Z powodu obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią, rozgrywki odbyły się tylko w etapie szkolnym i zostały przeprowadzone w dniu 3 marca 2022 r.
Najwyższy wynik w naszej szkole uzyskała Daria Dołoto z kl. VIIa, która została wyróżniona nagrodą książkową oraz gratulacjami i podziękowaniami Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy.