Archiwum miesięczne: wrzesień 2022

wrz 29

Podziękowanie za udział w akcji „Budowa szkoły podstawowej w Libambami (Zambia)”

https://dobrafarma.pl/

 

wrz 26

XIV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Wiara w obiektywie”

Konkurs inspirowany słowami Bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Potrzeba nam wiary, która góry przenosi, miłości, która wszystkich jednoczy i nadziei, która nigdy nie zawodzi”.

Celem Konkursu było: ukazanie w obiektywie obrazu wiary we wszystkich jej przejawach, architektury – kaplic, kościołów, kapliczek przydrożnych, praktyk religijnych i wielu innych. Rozwijanie kreatywności twórczej uczniów oraz zainteresowań fotograficznych.

Prace uczniów z klasy: IVb, VIa i VIIIb

wrz 23

XI OGÓLNOPOLSKI KONKURS ,,CUKIEREK ZA ŻYCZLIWOŚĆ – I TY MOŻESZ ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM’’

 

Poprzez konkurs „Cukierek za życzliwość – i Ty możesz zostać wolontariuszem” chcemy wspierać wychowanie młodych ludzi, uwrażliwiać ich na problemy innych oraz wskazywać na wolontariat jako formę budowania relacji z drugim człowiekiem i po prostu źródło czystej radości.

Konkurs rozpoczyna się 01.10.2022 r. i trwać będzie do dnia 15.01.2023 r.
Każdy uczeń, który zgłosił przystąpienie do konkursu zakłada zeszyt,
pisze na okładce DZIENNICZEK DOBRYCH UCZYNKÓW oraz
wkleja załącznik z przykładami dobrych uczynków. Wklejony
załącznik powinien zostać podpisany przez rodzica lub prawnego
opiekuna danego ucznia. Uczniowie w czasie trwania konkursu na bieżąco zapisują wykonane dobre uczynki.

W zeszycie uczynki należy wpisywać podając datę oraz osobę, względem
której wykonany został dobry uczynek. Jeżeli była to koleżanka lub
kolega należy podać ich imiona, a jeżeli była to osoba znajoma – np. panu
Janowi. Strony dzienniczka można ozdabiać – kreatywność jest mile widziana. Dzienniczki uczestnicy Konkursu wypełniają samodzielnie, pismem ręcznym. Czas poświęcony na pracę nad dzienniczkiem procentuje,
ponieważ jest to moment kiedy dziecko ma szansę przeżyć poczynione
dobro na poziomie wewnętrznym, utrwalić dobre nawyki, zrozumieć sens
swoich działań.

 

wrz 23

Akcja „Budowa szkoły podstawowej w Libambami (Zambia)”

Wolontariat szkolny zaprasza do wzięcia udziału w akcji „Budowa szkoły podstawowej w Libambami (Zambia)” szczegóły na stronie: https://www.dobrafarma.pl/
27 września 2022 r. odbędzie się zbiórka pieniędzy, które przekażemy fundacji realizującej to przedsięwzięcie. Każda złotówka jest ważna. Dzięki zaangażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli z polskich szkół dzieci – podopieczni fundacji – będą mogły kształcić się w przyzwoitych warunkach.
Zachęcamy do udziału w pierwszej w tym roku szkolnym akcji naszego wolontariatu.

 

wrz 23

Wolontariat

wrz 09

XII Tygodnia Wychowania od 11 do 17 września 2022 roku

 

Hasłem tegorocznego, XII Tygodnia Wychowania są słowa z Ewangelii św. Jana: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6). Towarzyszyć nam będzie postać św. Józefa Bilczewskiego, arcybiskupa Lwowa, wspaniałego duszpasterza, wielkiego patrioty i wychowawcy zatroskanego o dobro dzieci i młodzieży, którego setną rocznicę śmierci będziemy przeżywać 20 marca 2023 roku.

W swoim nauczaniu i listach pasterskich poświęconych wychowaniu i katechezie dał wyraz temu, jak bliska jest mu problematyka wychowawcza. Wielką troską otaczał nauczycieli i katechetów. Jego pasterzowanie przypadło na okres międzywojenny. Uważał, że kluczem do odnalezienia się w nowej dla naszej Ojczyzny sytuacji jest wychowanie dzieci i młodzieży.