Archiwum miesięczne: październik 2022

paź 30

PAMIĘTAMY…

„Ciszą cmentarną ukołysani, z dala od życia i znoju, dobiwszy wreszcie cichej przystani, odpoczywają w pokoju.”                    Elżbieta Daniszewska „Zaduszki” [fragm.]

Gify Wszystkich Świętych - Gify i obrazki na GifyAgusi.pl

Żal że się za mało kochało
Że się myślało o sobie
Że się już nie zdążyło
Że było za późno
Jan Twardowski „Żal” [fragm.]

Czerwone róże wśród czerwonych świec na 1 listopad - Gify i obrazki na GifyAgusi.pl

paź 29

OGÓLNOPOLSKA FRANCISZKAŃSKA OLIMPIADA WIEDZY O ŚW. MAKSYMILIANIE

Olimpiada służyła:
– odnoszeniu zdobytej wiedzy o św. Maksymilianie do współczesności i inspiracji własnych zachowań na wzór Świętego;
– wyzwalaniu i kształceniu pragnienia poznania Pisma Świętego oraz interpretacji treści Ewangelii;
– zainteresowaniu młodzieży wiedzą religijną;
– odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów.                                                        Uczniowie z klas I-V wykonywali prace plastyczne na temat: Stulecie przybycia św. Maksymiliana do Grodna 1922-2022.

Prace uczniów z naszej szkoły:

 

paź 29

Stworzenie świata – prace uczniów klasy Ia

Stworzenie świata przedstawione przez uczniów kl. Ia na  lekcji religii.

 

paź 24

Laureatka i wyróżniona w Diecezjalnym Konkursie”Wartościowe opowieści.”

paź 11

XXII Dzień Papieski 16 października 2022 roku pod hasłem „Blask prawdy”

XXII Dzień Papieski 16 października 2022 roku z tej okazji przy bibliotece szkolnej została wykonana wystawka.

Uczniowie klasy IIa i IIb na lekcji języka polskiego mówili o  Wielkich  Ludziach

paź 11

Diecezjalny Konkurs „Wartościowe opowieści. Niepełnosprawny – nie znaczy nieszczęśliwy.”

Cele konkursu:

 • Kultywowanie duchowego dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
 • Kształtowanie postaw i promowanie wartości chrześcijańskich, którym był wierny Prymas Tysiąclecia;
 • Zapoznanie uczniów z biografią Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego dotyczącą okresu, gdy przebywał z osobami niewidomymi w Laskach oraz poznanie Jego stosunku do osób niepełnosprawnych;
 • Integracja dzieci zdrowych i z niepełnosprawnościami oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku dzieci niepełnosprawnych;
 • Kształtowanie postaw akceptacji i szacunku wśród dzieci;
 • Nabywanie wrażliwości na potrzeby innych, a także otwartość na tolerancję dla osób niepełnosprawnych;
 • Odczuwanie radości ze wspólnego spędzania czasu z osobą niepełnosprawną, poznanie jej marzeń i możliwości;
 • Określanie sposobu niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym.

Prace uczniów z klas: Ia i IIa

paź 07

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA”

 Cele konkursu:
 1. Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości papieża Jana Pawła II.
 2. Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności Jana Pawła II.
 3. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.
 4. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.
Uczniowie wykonali prace plastyczne zgodnie z hasłem XXII Dnia Papieskiego “Żyć w Prawdzie”. Prace uczniów:

paź 07

Mój różaniec

Październik to szczególny czas poświęcony modlitwie różańcowej. Uczniowie klasy Ia i Ic wspólnie z rodzicami i dziadkami wykonali różańce. Różnorodnością kolorów i materiałów zapełniła się galeria prac – różańce z kasztanów, kukurydzy, żelek, koralików, jarzębiny…Celem wykonania różańców było: zapoznanie uczniów z modlitwą różańcową, zachęcenie do udziału  w nabożeństwie październikowym w kościele oraz odmawianie modlitwy w rodzinie.