Joanna Olizaruk

O Autorze

Imię: Joanna Olizaruk
Data rejestracji: 27 stycznia 2017

Najnowsze posty

  1. Dzień Papieski — 17 października 2018
  2. Wystawka z okazji 40 lat od wyboru Polaka na papieża — 16 października 2018
  3. Wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie — 14 października 2018
  4. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia — 9 października 2018
  5. Zwykła modlitwa o niezwykłej mocy – różaniec święty — 9 października 2018

Lista wpisów tego autora

Cze 26

SUKCESY GIMNAZJALISTEK

W ogólnopolskim konkursie matematycznym ALBUS zorganizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej (CES) uczennice klasy IIb Gimnazjum Nr 1 w Łosicach: Julia Dymowska za zajęcie 7 miejsca w Polsce oraz Zofia Łożecka za zajęcie            9 miejsca otrzymały – tytuł laureata, zaś Julia Izdebska za zajęcie 14 miejsca – otrzymała wyróżnienie. W ogólnopolskim konkursie matematycznym MULTITEST uczennice klasy IIb Gimnazjum Nr 1 w Łosicach: Zofia Łożecka i Julia Dymowska za zajęcie 11 miejsca w Polsce oraz Julia Izdebska za zajęcie 14 miejsca – otrzymały wyróżnienia. Celem konkursów było rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia oraz zastosowanie posiadanej wiedzy             w praktyce. Konkursy zawierały materiał ponadprogramowy                z matematyki dla klasy drugiej gimnazjum. W konkursie plastycznym „100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości” zorganizowanym przez I LO w Łosicach wpłynęły 62 prace. Poziom prac był bardzo wysoki. Największe wrażenie na komisji zrobiła praca uczennicy klasy drugiej Gimnazjum  Nr 1
w Łosicach – Laury Kalickiej, która zajęła I miejsce,  zaś Dobrosława Gryć – zajęła III miejsce.

Uczennicom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!                                                                                                                                                                             Aneta Michaluk

Cze 17

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Pochwała prostoty – droga do świętości”

Amelia Obrępalska uczennica kl. IVc otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie
„Pochwała prostoty – droga do świętości”
Prace wyróżnione do prezentacji na wystawie:
Zofia Łożecka kl. IIb oraz
Anna Radzikowska kl. III gimnazjum

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się w trakcie III Dni
Patronalnych Miasta Białegostoku 27.09.2018 r.

logo2

Cze 13

Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego o św. Janie Pawle II „JAN PAWEŁ II ORĘDOWNIKIEM DUCHA ŚWIĘTEGO”

                       Laura Kalicka uczennica kl. IIa                      zajęła II miejsce  w Polsce 

Cze 13

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Dobro w oczach dziecka”

Wyróżnienie na etapie ogólnopolskim w kategorii klas I otrzymała: 

Maria Częstochowska z kl. Ic

Nadesłano na konkurs 75 prac z 12 szkół z Polski.

Cze 13

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia „Nasza Polska Niepodległa”

Dobrosława Gryć z kl. IIa otrzymała wyróżnienie 

oraz  podziękowania otrzymały:

Laura Kalicka kl. IIa

Radzikowska Anna kl. III

Na etap ogólnopolski wpłynęło 278 prac z dziesięciu województw.  

Maj 28

Ogólnopolski Konkurs „Pochwała prostoty – droga do świętości ks. Michała”

CELE
1. Prezentacja i popularyzacja osoby Błogosławionego ks. Michała Sopoćki – patrona Miasta Białegostoku.
2. Promowanie postawy szacunku i przywiązania do lokalnej ojczyzny.
3. Wyzwalanie i upowszechnianie inicjatyw oraz twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki i literatury.
4. Prezentowanie zdolności artystycznych dzieci i młodzieży.                                                                          Prace uczniów klasy: IVc, IIb i III gimnazjum:

 

Maj 27

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „DOBRO W OCZACH DZIECKA”

„NIGDY NIE JEST TAK, ŻEBY CZŁOWIEK, CZYNIĄC DOBRZE DRUGIEMU, TYLKO SAM BYŁ DOBROCZYŃCĄ JEST RÓWNOCZEŚNIE OBDAROWYWANY. OBDAROWYWANY TYM, CO TEN DRUGI PRZYJMUJE Z MIŁOŚCI”.   św. Jan Paweł II

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej.

CELE  KONKURSU:

Kształtowanie odpowiednich postaw i wrażliwości na los drugiego człowieka. Skłonienie do refleksji nad własnym życiem. Zauważenie ludzi potrzebujących. Zachęcenie do działania na rzecz innych. Promowanie dobrych zachowań. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni artystycznej. Rozbudzenie inspiracji twórczych.

Maj 04

Ogólnopolski konkurs plastyczny o świętym Janie Pawle II pod hasłem „JAN PAWEŁ II ORĘDOWNIKIEM DUCHA ŚWIĘTEGO”

Cele konkursu:                                                                                           -zainteresowanie życiem i nauką św. Jana Pawła II;                           -rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej;                                 -prezentacja młodzieżowej twórczości plastycznej.                   Tematyka prac związana z życiem i nauką św. Jana Pawła II. Praca plastyczna uczennicy z klasy IIa gimnazjum:

Maj 01

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia pod hasłem XVIII edycji: „NASZA POLSKA NIEPODLEGŁA”

CELE KONKURSU:

  1. Zachęcenie młodego pokolenia do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwa duchowego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

  2. Kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierni byli: Stefan Kardynał Wyszyński, św. Jan Paweł II, bł. ks. Jerzy Popiełuszko i inni wielcy Polacy.

  3. Upamiętnienie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

  4. Poznanie historii swojego kraju oraz kształtowanie postaw patriotyzmu w oparciu o postawy wielkich Polaków.

  5. Podkreślenie znaczącej roli w krzewieniu polskości i wartości chrześcijańskich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w 100-lecie powstania uczelni. Przybliżenie postaci wybitnych Polaków związanych z uczelnią i ich wkład w wolną Polskę: św. Jan Paweł II, Kardynał Stefan Wyszyński.

Uczennice z klasy IIa i III gimnazjum wykonały prace plastyczne na temat:  „Dla nas inaczej «polski» wiatr szumi…”. Za co kocham moją Ojczyznę?

Kwi 23

Podziękowania za udział w Konkursie Literackim w 200 Rocznicę Powstania Diecezji Siedleckiej

W Konkursie na etapie szkolnym, wzięło udział 166 uczniów z 42 szkół z Diecezji Siedleckiej. Zgodnie z Regulaminem na etap diecezjalny zakwalifikowano uczniów – autorów trzech najlepszych prac z każdej szkoły. Niektóre szkoły na etap diecezjalny przesłały prace tylko jednego lub dwóch uczniów. Uczestnicy Konkursu napisali pracę wybierając jeden z dwóch poniższych tematów:
„U stóp Matki Bożej – Moje spotkanie z Maryją w sanktuarium ziemi podlaskiej”
„Naśladujmy ich odwagę – Błogosławieni Męczennicy z Pratulina wzorem niezachwianej wiary”
Redagując swoją pracę przedstawili w niej własny punkt widzenia danego problemu. Obowiązującą formą literacką Konkursu był esej.                                                                                                     Z Zespołu Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 podziękowania otrzymali:

                           Dobrosława Gryć z kl. IIa                                               Julia Borkowska z kl. III                              Piotr Odoszewski z kl. III

 

Starsze posty «

» Nowsze posty