Archiwum dzienne: 18 lutego 2021

Lut 18

Awans do etapu wojewódzkiego

Pomimo trwającej pandemii nasi uczniowie startują w konkursach i odnoszą sukcesy.

  Etap wojewódzki przeprowadzony zostanie dnia 17 kwietnia 2021 r. w Warszawie. Ten etap przeprowadzi Wojewódzka Komisja, powołana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Na tym etapie uczestnicy rozwiążą test trwający 50 min i zawierający 50 pytań. Test składać się będzie z pytań otwartych i zamkniętych sprawdzających: treść i wiedzę teologiczną zawartą w komentarzach teologicznych, dotyczącą Ewangelii Synoptycznych (Mk; Mt; Łk) oraz treści Dwóch Listów św. Piotra (1-2P).