Archiwum dzienne: 19 lutego 2021

Lut 19

Etap szkolny konkursu kuratoryjnego o Kardynale Stefanie Wyszyńskim

19 lutego  2021 r. uczniowie z klasy VIb oraz VIIc pisali I etap konkursu. Test składał się z pytań otwartych i zamkniętych dotyczących życia i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Czas rozwiązywania testu trwał 60 minut. Do II etapu przejdą uczniowie, którzy osiągną 75% poprawnych odpowiedzi.

Lut 19

Wystawa Henryk Jerzy Chmielewski – ,,Papcio Chmiel”

Przy bibliotece szkolnej w gablocie została wykonana wystawa poświęcona  Henrykowi Jerzemu Chmielewskiemu, ps. Papcio Chmiel, który zmarł 21 stycznia 2021 roku. Był słynnym polskim rysownikiem, autorem bardzo znanej serii komiksowej „Tytus, Romek i A`Tomek”oraz uczestnikiem  powstania warszawskiego.