Archiwum dzienne: 28 lutego 2022

lut 28

Etap szkolny konkursu kuratoryjnego o Kardynale Stefanie Wyszyńskim „Idącym w przyszłość”

28 lutego  2022 r. uczniowie z klasy: VIIIa, VIIIc,  VIId  pisali I etap konkursu. Test składał się z pytań otwartych i zamkniętych dotyczących życia i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Czas rozwiązywania testu trwał 60 minut. Do II etapu przejdą uczniowie, którzy osiągną 75% poprawnych odpowiedzi.