Archiwum miesięczne: marzec 2022

mar 23

Ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem „KOBIETA I MĘŻCZYZNA DAREM DLA…”

CELE KONKURSU
1. Podkreślenie doniosłości wydarzenia beatyfikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

2. Ukazanie aktualności przesłania zawartego w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia.

3. Inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwa
duchowego naszego Patrona.

4. Kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był błogosławiony
Stefan Kardynał Wyszyński.

5. Zachęcenie uczniów do podejmowania wysiłku intelektualnego, aktywności
niezależnie od trudnej sytuacji (pandemii).

6. Wyrażenie własnych przeżyć i refleksji środkami literackimi, plastycznymi
i multimedialnymi.

7. Doskonalenie umiejętności sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem polskim.

TEMATY KONKURSOWE
Kobieta i mężczyzna darem dla…

1. …rodziny jesteśmy dla siebie wzajemnie we wspólnocie małżeńskiej
i rodzinnej. „Pragnąłbym (…) aby rodzina była najcenniejszym skarbem ojczyzny”.

(bł. Stefan Wyszyński).

2. …Kościoła służymy na drodze powołania kapłańskiego, zakonnego
i wspólnotowego. „Na tym polega nadprzyrodzona organizacja miłości, że nieustannie bierzemy i nieustannie przekazujemy”. (bł. Stefan Wyszyński)

3. …społeczeństwa pracujemy dla dobra drugiego człowieka i naszej Ojczyzny.
„Współczesne «zamówienie» społeczne, to «zamówienie» na ludzi dobrych”. (bł. Stefan Wyszyński)

4. ...świata troszczymy się o niego z myślą o nas samych i przyszłych
pokoleniach. „Po to gromadźmy, byśmy mieli co rozdawać”. (bł. Stefan Wyszyński)

Uczniowie naszej szkoły wykonali prace plastyczne oraz literackie.

 

mar 14

Ogólnopolski konkurs z matematyki

W ogólnopolskim konkursie z matematyki Olimpus wzięło udział 37 uczniów z naszej szkoły. Test okazał się niemałym wyzwaniem dla uczniów, którzy musieli dokonać jednokrotnego wyboru w zadaniach.

Najlepsze wyniki w konkursie (w danej kategorii) uzyskali następujący uczniowie:

Szymon Rak – kl.5a – 12 miejsce w Polsce,

Filip Kuśmierczyk – kl.7d – 23 miejsce w Polsce,

Jakub Wyrzykowski – kl.8c – 23 miejsce w Polsce,

Szymon Kamiński – kl.4a – 24 miejsce w Polsce.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy uznania.
Serdecznie gratulujemy!

mar 13

Podziękowanie etap szkolny X Ogólnopolskiego Konkursu „Cukierek za życzliwość i Ty możesz zostać wolontariuszem”

Zofia Chibowska z klasy Va została nagrodzona na etapie szkolnym za najlepszy Dzienniczek Dobrych Uczynków.

mar 13

Podsumowanie VI Diecezjalnego Konkursu Biblijnego

Konkurs odbywał się pod hasłem: „Spotkania z Jezusem w Ewangelii wg św. Marka”. Zadaniem uczniów było zapoznanie się z treścią Ewangelii wraz z przypisami do tej księgi. W roku szkolnym 2021/2022 uczestniczyli uczniowie klas siódmych z 94 szkół podstawowych z terenu Diecezji Siedleckiej w łącznej liczbie 1195. Z powodu obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią, rozgrywki odbyły się tylko w etapie szkolnym i zostały przeprowadzone w dniu 3 marca 2022 r.
Najwyższy wynik w naszej szkole uzyskała Daria Dołoto z kl. VIIa, która została wyróżniona nagrodą książkową oraz gratulacjami i podziękowaniami Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy.

 

mar 13

PODZIĘKOWANIA XVI OGÓLNOPOLSKIEJ FRANCISZKAŃSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O ŚW. MAKSYMILIANIE

 

 

mar 03

VI Diecezjalny Konkurs Biblijny

 3 marca  2022 r. odbył się konkurs skierowany do uczniów siódmych klas szkoły podstawowej z Ewangelii według świętego Marka. Uczniowie pisali test z składający się z 33 pytań otwartych i zamkniętych. Celem tego wydarzenia było zachęcenie uczniów do indywidualnej i rodzinnej lektury Pisma Świętego, rozwijanie zainteresowań tekstami biblijnymi, odkrywanie zbawczej obecności Chrystusa w Ewangelii, a także promowanie osiągnięć uczniów.

mar 03

XVI OGÓLNOPOLSKA FRANCISZKAŃSKA OLIMPIADA WIEDZY O ŚW. MAKSYMILIANIE – ETAP DIECEZJALNY

3 marca 2022 r. uczniowie Maja Michalak i Hubert Pomagruk z klasy VIIc pisali drugi etap diecezjalny XVI Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o Św. Maksymilianie. Konkurs uczniowie pisali online  w szkole, składał się z 30 pytań otwartych i zamkniętych z Ewangelii według świętego Łukasza: rozdziały od 1 do 12 włącznie oraz  książki Maria Winowskiej ”Szaleniec Niepokalanej”.