«

»

mar 03

VI Diecezjalny Konkurs Biblijny

 3 marca  2022 r. odbył się konkurs skierowany do uczniów siódmych klas szkoły podstawowej z Ewangelii według świętego Marka. Uczniowie pisali test z składający się z 33 pytań otwartych i zamkniętych. Celem tego wydarzenia było zachęcenie uczniów do indywidualnej i rodzinnej lektury Pisma Świętego, rozwijanie zainteresowań tekstami biblijnymi, odkrywanie zbawczej obecności Chrystusa w Ewangelii, a także promowanie osiągnięć uczniów.