«

»

mar 03

XVI OGÓLNOPOLSKA FRANCISZKAŃSKA OLIMPIADA WIEDZY O ŚW. MAKSYMILIANIE – ETAP DIECEZJALNY

3 marca 2022 r. uczniowie Maja Michalak i Hubert Pomagruk z klasy VIIc pisali drugi etap diecezjalny XVI Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o Św. Maksymilianie. Konkurs uczniowie pisali online  w szkole, składał się z 30 pytań otwartych i zamkniętych z Ewangelii według świętego Łukasza: rozdziały od 1 do 12 włącznie oraz  książki Maria Winowskiej ”Szaleniec Niepokalanej”.