«

»

kw. 04

Olimpiada wiedzy o Janie Pawle II

Olimpiada odbyła się 4 kwietnia 2022 roku. Uczniowie pisali  na poziomie 1 (kl. IV-VI) oraz poziomie 2 (klasy VII-VIII). Olimpiada polegała na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 30 pytań testowych. Głównym celem  było pogłębienie wiadomości o życiu, i posłudze papieskiej Jana Pawła II, wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w świecie. Z naszej szkoły do konkursu przystąpiło 26 uczniów.