Archiwum dzienne: 11 kwietnia 2022

kw. 11

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY PT. „PISANKI, BARANKI I INNE OZDOBY WIELKANOCNE”

Cele konkursu:
• pobudzanie aktywności twórczej i artystycznej dzieci;
• rozbudzanie zainteresowań plastyką obrzędową wśród dzieci;
• popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi;
• rozwijanie zdolności manualnych;
• wymiana artystycznych doświadczeń.

kw. 11

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moja Miniatura Wielkanocna”

Cele konkursu:

Zachęcanie dzieci i młodzieży do prezentowania własnej twórczości plastycznej.

Pobudzanie wyobraźni.

Kształtowanie poczucia piękna.