kw. 01

XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Papież św. Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu”

Cele konkursu: przybliżenie postaci Wielkiego Polaka św. Jana Pawła II zainteresowanie życiem i działalnością Ojca Świętego; Jego związek ze sportem edukacja artystyczna dzieci rozwijanie wrażliwości plastycznej uczestników Prace konkursowe uczniów:

mar 23

Ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem „KOBIETA I MĘŻCZYZNA DAREM DLA…”

CELE KONKURSU1. Podkreślenie doniosłości wydarzenia beatyfikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego.2. Ukazanie aktualności przesłania zawartego w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia.3. Inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwaduchowego naszego Patrona.4. Kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był błogosławionyStefan Kardynał Wyszyński.5. Zachęcenie uczniów do podejmowania wysiłku intelektualnego, aktywnościniezależnie od trudnej sytuacji (pandemii).6. Wyrażenie własnych przeżyć …

Kontynuuj czytanie »

mar 14

Ogólnopolski konkurs z matematyki

W ogólnopolskim konkursie z matematyki Olimpus wzięło udział 37 uczniów z naszej szkoły. Test okazał się niemałym wyzwaniem dla uczniów, którzy musieli dokonać jednokrotnego wyboru w zadaniach. Najlepsze wyniki w konkursie (w danej kategorii) uzyskali następujący uczniowie: Szymon Rak – kl.5a – 12 miejsce w Polsce, Filip Kuśmierczyk – kl.7d – 23 miejsce w Polsce, …

Kontynuuj czytanie »

mar 13

Podziękowanie etap szkolny X Ogólnopolskiego Konkursu „Cukierek za życzliwość i Ty możesz zostać wolontariuszem”

Zofia Chibowska z klasy Va została nagrodzona na etapie szkolnym za najlepszy Dzienniczek Dobrych Uczynków.

mar 13

Podsumowanie VI Diecezjalnego Konkursu Biblijnego

Konkurs odbywał się pod hasłem: „Spotkania z Jezusem w Ewangelii wg św. Marka”. Zadaniem uczniów było zapoznanie się z treścią Ewangelii wraz z przypisami do tej księgi. W roku szkolnym 2021/2022 uczestniczyli uczniowie klas siódmych z 94 szkół podstawowych z terenu Diecezji Siedleckiej w łącznej liczbie 1195. Z powodu obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią, rozgrywki …

Kontynuuj czytanie »

mar 13

PODZIĘKOWANIA XVI OGÓLNOPOLSKIEJ FRANCISZKAŃSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O ŚW. MAKSYMILIANIE

   

mar 03

VI Diecezjalny Konkurs Biblijny

 3 marca  2022 r. odbył się konkurs skierowany do uczniów siódmych klas szkoły podstawowej z Ewangelii według świętego Marka. Uczniowie pisali test z składający się z 33 pytań otwartych i zamkniętych. Celem tego wydarzenia było zachęcenie uczniów do indywidualnej i rodzinnej lektury Pisma Świętego, rozwijanie zainteresowań tekstami biblijnymi, odkrywanie zbawczej obecności Chrystusa w Ewangelii, a także …

Kontynuuj czytanie »

mar 03

XVI OGÓLNOPOLSKA FRANCISZKAŃSKA OLIMPIADA WIEDZY O ŚW. MAKSYMILIANIE – ETAP DIECEZJALNY

3 marca 2022 r. uczniowie Maja Michalak i Hubert Pomagruk z klasy VIIc pisali drugi etap diecezjalny XVI Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o Św. Maksymilianie. Konkurs uczniowie pisali online  w szkole, składał się z 30 pytań otwartych i zamkniętych z Ewangelii według świętego Łukasza: rozdziały od 1 do 12 włącznie oraz  książki Maria Winowskiej ”Szaleniec …

Kontynuuj czytanie »

lut 28

Etap szkolny konkursu kuratoryjnego o Kardynale Stefanie Wyszyńskim „Idącym w przyszłość”

28 lutego  2022 r. uczniowie z klasy: VIIIa, VIIIc,  VIId  pisali I etap konkursu. Test składał się z pytań otwartych i zamkniętych dotyczących życia i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Czas rozwiązywania testu trwał 60 minut. Do II etapu przejdą uczniowie, którzy osiągną 75% poprawnych odpowiedzi.

lut 26

Życzenia wolontariuszy

„Bliskość z chorymi i ich duszpasterstwo nie jest zadaniem tylko kilku duszpasterzy specjalnie przygotowanych; odwiedzanie chorych jest zaproszeniem skierowanym przez Chrystusa do wszystkich Jego uczniów. Ile osób chorych i starszych mieszka w domach i czeka na wizytę! Posługa pocieszania jest zadaniem każdego ochrzczonego, który pamięta o słowach Jezusa: „Byłem chory, a odwiedziliście Mnie” (Mt 25, …

Kontynuuj czytanie »

Starsze posty «

» Nowsze posty