Archiwum miesięczne: marzec 2020

mar 27

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

Informacja o potwierdzaniu woli

Kandydaci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są na podstawie zgłoszenia rodziców zamieszkałych w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

W związku z powyższym prośbę o potwierdzenie woli uczęszczania do klasy pierwszej otrzymali rodzice kandydatów, którzy mieszkają poza obwodem szkoły.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej

Lista kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej

mar 27

WYNIKI II ETAPU REJONOWEGO KONKURSU KURATORYJNEGO „BYĆ JAK …? NOWYCH LUDZI PLEMIĘ”

Wolski Dawid z kl. Vb oraz Michalski Oskar z kl. VIa zakwalifikowali się do III etapu wojewódzkiego konkursu.

https://wyszynskiprymas.pl/wp-content/uploads/2020/03/wyniki-II-etapu-konkursu-rejonowego.pdf

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

mar 13

Kontakt dyrekcji i nauczycieli z rodzicami i uczniami

W dniach 16.03 – 25.03.2020 r. w Zespole Szkół Nr 1 zajęcia są odwołane

Kontakt dyrekcji i nauczycieli z rodzicami i uczniami odbywa się poprzez dziennik Librus.

W razie braku możliwości zalogowania się do dziennika elektronicznego ucznia lub rodzica, prosimy o wiadomość na adres librus@zs1losice.edu.pl

mar 12

Rodzicu

– ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
-zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
-jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
-przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
– rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
– śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły

mar 12

Uczniu

– pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
– przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
-odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. – czytaj książki, uzupełniaj swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów przesyłanych lub rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
-przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

mar 11

Odwołanie zajęć w związku z sytuacją epidemiologiczną

Według zarządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej
zajęcia w Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach, będą zawieszone na 2 tygodnie, od 12.03.2020 do 25.03.2020 r;
• 12 i 13 marca to dni, w których w Szkole Podstawowej Nr 1 nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze; w tych dniach do szkoły przychodzą tylko Ci uczniowie, których rodzice nie mogą zapewnić im opieki;
• od 12 marca uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego nie przychodzą do szkoły;
• od poniedziałku, 16 marca wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 nie przychodzą do szkoły;
• prosimy o śledzenie informacji w dzienniku elektronicznym LIBRUS

mar 07

Konkurs Prymas Tysiąclecia „Być jak…? Nowych ludzi plemię!”

7 marca 2020 r.  w Warszawie odbył się II etap rejonowy konkursu, w którym udział wzięli: Wolski Dawid z kl. Vb oraz Michalski Oskar z kl. VIa. Etap ten polegał na opracowaniu przez ucznia pracy własnej na podstawie dokumentów źródłowych w warunkach kontrolowanych przez Rejonową Komisję Konkursową.

mar 04

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – „Jan Paweł II Papieżem wszystkich ludzi”

Prace uczniów: