Samorząd Szkolny

Przewodniczący: Jakub Głuchowski (kl. III G)

Zastępcy: Wiktoria Demianiuk (III G)
                 Kacper Wyrzykowski (IIb G)

Członkowie Zarządu: Joanna Kondraciuk (III G)
                                     Patrycja Mucha (III G)
                                     Monika Bobryk (IIb G)
                                     Mikołaj Muszyński (IIb G)
                                     Aleksandra Semeniuk (IIa G)
                                     Natalia Kopańska (IIa G)

SAMORZĄDY KLASOWE

Klasa IVa
1. Amelia Stefaniuk
2. Wiktoria Stefaniuk
3. Diana Wróbel

Klasa IVb
1. Sylwia Januszewicz
2. Vanessa Paprocka
3. Adam Stefaniuk

Klasa IVc
1. 
2. 
3.

Klasa Va
1. Wiktoria Rowicka
2. Emilia Jaszczuk
3. Mateusz Sergiej

Klasa Vb
1. Adrianna Wróbel – przewodnicząca
2. Wiktoria Kozioł
3. Zuzanna Wasiluk

Klasa VIa
1. Marcin Mikołajczuk
2. Brygida Kasjaniuk
3. Hubert Kasjaniuk

Klasa VIIa
1. Mateusz Wedziuk – przewodniczący
2. Aleksandra Szymaniuk
3. Julia Romaniuk

Klasa VIIb
1. Piotr Kamiński – przewodniczący
2. Kamila Zdzichowska
3. Aleksandra Mucha