Zamówienia

Dokumenty do przetargu na dostarczanie artykułów żywnościowych 
w roku 2023.

Dostawa żywności do stołówki Szkoły Podstawowej nr 1 w Łosicach na rok 2023

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY